Stap 2a: Zelf installeren op eigen server

WAARSCHUWING : DE ONDERSTAANDE STAPPEN ZIJN EEN INDICATIE HOE JE ZELF EEN NIGHTSCOUT SERVICES KAN INRICHTEN. ZAKEN ALS BEVEILIGING OF HOE JE DEZE SERVICE BESCHIKBAAR MAAKT VIA HET INTERNET VALLEN BUITEN SCOPE. HET INRICHTEN VAN EEN EIGEN SERVICE IS VOOR EIGEN RISICO.

Het eerste dat je nodig hebt is laptop of pc die als server kan functioneren. Dit houdt in dat deze machine tenminste de tijd aan moet kunnen staan zolang Nightscout gebruikt wordt. In het meest gunstige geval is dat 24 uur per dag.

De voorkeur gaat uit naar een Linux omgeving, maar een Windows 10 omgeving kan zeker ook. Houdt bij de laatste echter wel rekening dat de machine soms spontaan opnieuw kan opstarten na een update waardoor de Nightscout service (tijdelijk) niet beschikbaar is.

MongoDB

Als eerste moet nu een database ingericht worden. Nightscout heeft gekozen voor MongoDB, deze kan worden gedownload via de URL: https://www.mongodb.com/download-center/community.

Na installatie van de MongoDB moet een database en een gebruiker worden aangemaakt waarbinnen de informatie van de pomp opgeslagen kan worden. Het aanmaken van een database gaat via het commando:

>> use mydb

Vervolgens moet er een gebruiker worden aangemaakt:

>> db.createUser({user: "mijngebruikersnaam",pwd: "mijnpassword",roles: [ { role: "userAdminAnyDatabase", db: "admin" } ] })

Node.js

Nightscout is gemaakt met behulp van Node.js. Download daarom de software van Node.js van de site https://nodejs.org/en/ en installeer deze op de laptop of pc

Nightscout

Download de laatste versie van Nightscout, deze is te vinden op GitHub via de URL: https://github.com/nightscout/cgm-remote-monitor

Na het downloaden moet de Nigthscout server gebouwd worden, doe dit via het volgende commando:

>> npm install

Het bouwen kan even duren dus wacht geduldig tot deze klaar is. Als het bouwen klaar is moeten de volgende omgevingsvariabelen gezet worden:

API_SECRET=MIJNGEHEIMPJE
CARELINK_PASSWORD=MIJNPASSWORD
CARELINK_USERNAME=MIJNGEBRUIKERSNAAM
MONGO_CONNECTION=mongodb:// mijngebruikersnaam: mijnpassword @127.0.0.1:27017/mydb
BG_HIGH=270
BG_LOW=72
BG_TARGET_TOP=216
BG_TARGET_BOTTOM=81
DISPLAY_UNITS=mmol
ENABLE="careportal basal mmconnect iob cage sage"

Als de omgevingsvariabelen gezet zijn dan kan Nightscout gestart worden via het commando:

>> node server.js

Nightscout is nu te vinden op je laptop onder http://localhost:1337